Go to Top

Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi projektowe i doradcze w zakresie architektury, urbanistyki, środowiska, architektury krajobrazu, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i doradztwa energetycznego.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 • Wizualizacje 3D

 • Planowanie przestrzenne

 • Architektura Krajobrazu

 • Doradztwo Energetyczne

 • Badania Termowizyjne

 • Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Wykonujemy wizualizacje:

 • wnętrz
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków biurowych, produkcyjnych etc. 
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 • Projekty Decyzji o Warunkach Zabudowy – umowy z gminami
 • Doradztwo w zakresie planowania przestrzennego
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Opracowania ekofizjograficzne

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów przestrzeni publicznych:

 • skwerów
 • parków
 • placów zabaw
 • deptaków
 • terenów rekreacyjnych
 • siłowni terenowych (Street Workout)
 • nawierzchni, zieleni, małej architektury
 • opracowań dendrochronologiczne

 

 

 

 • projektujemy energooszczędne/pasywne budynki
 • wykonujemy charakterystykę energetyczną budynków
 • analizujemy możliwości zastosowania źródeł odnawialnych
 • sprawdzamy jakość wykonania budynków
 • wystawiamy świadectwa charakterystyki energetycznej

dla budynków istniejących:

 • sprawdzamy stan budynku
 • wykonujemy audyt energetyczny i wszystkich instalacji wewnętrznych
 • pomagamy w dokonaniu wyboru najlepszych rozwiązań technologicznych
 • pomagamy w uzyskaniu dofinansowań ze środków zewnętrznych

Wykonujemy badania termowizyjne:

 • instalacji wewnętrznych w budynkach
 • instalacji zewnętrznych (rurociągi, ciepłociągi, linie elektroenergetyczne)
 • dla przemysłu i energetyki

 

Wykonujemy projekty m.in.:

 • sieci elektroenergetycznych średniego napięcia
 • sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • sieci i instalacji teletechnicznych
 • sieci i instalacji komputerowych
 • instalacji nadzoru i monitoringu zagrożeń (telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, napadu i włamania)
 • automatyki
 • instalacji inteligentnego budynku