PROPOZYCJA REWITALIZACJI DWORKU I PARKU W KUŹNICY GRABOWSKIEJ

O projekcie:

Muzeum powstało na przełomie 2004/2005 roku w dawnym dworku Oxnerów w Kuźnicy Grabowskiej. Miejsce wybrano nie przypadkowo, gdyż prof. Marian Falski bardzo często tu bywał jako zięć Oxnerów. Spod jego pióra wyszedł najpopularniejszy polski elementarz, z którego uczyły się czytać całe pokolenia Polaków. Przez lata obiekt przebudowywano zniekształcając jego oryginalną formę. Dodatkowo istniejący zespół dworsko-parkowy znajduje się obecnie w złym stanie technicznym i wymaga prac rewaloryzacyjnych i modernizacyjnych. Głównym założeniem prezentowanej koncepcji było przywrócenie pierwotnych walorów artystycznych i historycznych obiektu. Zaplanowano przebudowę dworku, zmieniając układ i pokrycie połaci dachu. Boczne skrzydła otrzymały nowy układ, nawiązujący do zabytkowej centralnej części, powielone kąty i spadki nadają spójności, a niżej umiejscowiona kalenica wyróżnia środkową części nadając jej specjalny charakter. Ponadto odtworzono historyczną drewnianą altanę frontową oraz werandę tylną. Zwieńczeniem całej koncepcji jest rewitalizacja terenu wokół Muzeum, tworząc park o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym. Wydzielone zostały cztery strefy zagospodarowania terenu: reprezentacyjna z klombem wiejskim, ścieżka edukacyjna, strefa rekreacji i parkowa.

Kategoria:

Data: