BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „BAJKA” WRAZ ZE ŻŁOBKIEM PUBLICZNYM W MIEDZYBORZU

O projekcie:

Przedmiotemprojektu byłabudowa przedszkola publicznego w Międzyborzu wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, drogami wewnętrznymi, pożarowymi, chodnikami i parkingami oraz terenami zielonymi. Inwestycja zlokalizowana na działce oznaczonej geodezyjnie nr 597/4.Projekt zrealizowany na zasadzie współpracy za­projektuj-wybuduj w ramach zadania: „Budowa przedszkola publicznego „BAJKA” wraz ze żłob­kiem publicznym w Międzyborzu”. Realizacja II-etapowa. Projektowany budynek powstał na podstawie wcześniej przyjętego programu funk­cjonalno-użytkowego i został podzielony na części:

  • administracyjną,
  • kuchnia pełna z zapleczem,
  • pomieszczenia wielofunkcyjne,
  • edukacyjną.

 

W części edukacyjnej znajduje się 6 sal przedszkol­nych dla niemal 150 dzieci oraz 2 sale żłobkowe dla najmłodszych. Wszystkie pomieszczenia dostoso­wane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek zaprojektowany zgodnie z założeniami programu rządowego „DOSTĘPNOŚĆ PLUS” na lata 2018-2025 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Budynek w większości II-kondygnacyjny o nieregularnym kształcie, kryty stropodachem.

Kategoria:

Data: