ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW I STACJI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI FRANKLINÓW

O projekcie:

Zagospodarowanie placu zabaw i stacji rowerowej w miejscowości Franklinów, gmina Ostrów Wielkopolski. Celem opracowania jest uzyskanie dofinansowania na budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Planowana inwestycja polegać będzie na wyposażenie terenu usług oświaty w obiekty rekreacyjne na potrzeby dzieci uczęszczających do szkoły, jak i pozostałych mieszkańców gminy (w tym rowerzystów). Projekt zakłada lokalizację stacji rowerowej (przy pobliskim szlaku rowerowym), montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej architektury, w tym wiaty rekreacyjnej.

Kategoria:

Data: