PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ W MIĘDZYBORZU

O projekcie:

Przedmiotem opracowania był projekt wy­konawczy pełnowymiarowej sali gimnastycz­nej (z boiskiem do piłki ręcznej o wym. 20,0 x 40,0 m) z zapleczem oraz łącznikiem do ist­niejącej szkoły.

Budynek zlokalizowany jest w Międzyborzu, ul. Wrocławska 6-6a.Projek­towany budynek został podzielony na części:

  • łącznik z przebudową fragmentu szkoły,
  • zaplecze socjalno-techniczne,
  • sala gimnastyczna.

Wszystkie pomieszczenia dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami – dostęp bezpośrednio z po­ziomu terenu oraz z budynku istniejącej szkoły z korytarza komunikacyjnego. Sala to rozbudowa ist­niejącego budynku szkoły podstawowej, budynek parterowy składający się z 3 prostopadłościanów o zróżnicowanych wysokościach. Dach budynku pła­ski, jedno- i dwuspadowy, kryty membraną PCW. Budynek zwrócony elewacją boczną do budynku szkoły, elewacja z wejściem głównym zwrócona równolegle do projektowanego ciągu pieszo-jezd­nego. Elewacje budynku wykończone tynkiem. Wejścia główne zostały zlokalizowane w łączni­ku. Od strony wejścia głównego zaprojektowano parking wraz z zielenią i małą architekturą, w tym miejsce na stojaki na rowery. Od strony szkolnych terenów rekreacyjnych zaprojektowano dodatko­we wejście bezpośrednio na salę gimnastyczną.

Powierzchnia użytkowa: :

1395,76m2

Kubatura brutto: :

14745 m3

Kategoria:

Data: