Go to Top

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krotoszyna W Rejonie Ulic Rawieckiej oraz Gminy Krotoszyn Obejmującego Część Salni W Rejonie Ulic Leśnej, Piekarskiej i Brzozowej, A Także Części Wsi Osusz

Klient

Data realizacji