Go to Top

Projekt parku w Boguszycach

Projekt zagospodarowania parku wiejskiego w miejscowości Boguszyce, gmina Oleśnica. Przedmiotem opracowania był plan zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną – park wiejski, który będzie miejscem rekreacji dla mieszkańców Boguszyc ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego stanu zagospodarowania działki oraz lokalizacji: boiska do gry w piłkę siatkową i placu zabaw dla dzieci.

Klient
Gmina Oleśnica

Data realizacji
2012