Go to Top

Projekt zagospodarowania zieleni w ośrodku wypoczynkowym w Antoninie

Celem projektu zagospodarowania terenów zieleni, a właściwie wpisanie się w istniejącą i projektowaną kubaturę wraz z istniejącą zielenią  jest próba stworzenia nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego. 

Zaprojektowane rozwiązania mają umożliwić swobodne poruszanie się między poszczególnymi obiektami, zapewnić miejsce odpoczynku (w tym również w cieniu) biorąc pod uwagę również osoby starsze i niepełnosprawne. Natomiast  zaproponowana zieleń ma uzupełnić już istniejący wysoki drzewostan, rozjaśnić poszczególne wnętrza i podkreślić je architektonicznymi formami – kulami bukszpanowymi i ciekawymi architektonicznie oraz kolorystycznie drzewami i krzewami.

Klient
Gmina Przygodzice

Data realizacji
2013