Go to Top

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębnica

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w Dębnicy miała wyjść  naprzeciw pojawiającym się potrzebom mieszkańców w zakresie rekreacji i odpoczynku. Stworzono miejsce na potrzeby imprez gminnych, odpoczynku, w tym odpoczynku aktywnego i kreatywnego – plac zabaw, labirynt. Stworzono funkcjonalną komunikację pieszą umożliwiającą dojazd do istniejących budynków i obiektów. Z lokalizowano plac zabaw, który pozwoli na zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na świeżym powietrzu w bezpiecznym miejscu. Stworzono miejsca wypoczynku dla mieszkańców z wiatami, grillem oraz kamiennym paleniskiem. Wprowadzono również informację turystyczną w postaci tablic informacyjnych.

Klient
Gmina Przygodzice

Data realizacji
2014