EKOLOGICZNY OGRÓD DESZCZOWY W ZĘBCOWIE

O projekcie:

Projekt powstał i został zrealizowany W ramach inicjatywy lokalnej obejmującej zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Rataja 5, na działce nr ew. 9/5 przy świetlicy osiedlowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski. Ideą zagospodarowania było stworzenie miejsca pożytecznego dla środowiska z estetyczną przestrzenią umożliwiającą wypoczynek i rekreacje dla mieszkańców osiedla w różnym wieku. Ogród deszczowy wykonano w gruncie i wykończono roślinami hydrofilnymi. Powstał on na potrzeby zagospodarowania deszczówki odprowadzanej budynków i nawierzchni utwardzonych po- łożonych na przedmiotowej dział- ce.

Stworzenie ogrodu ma za zadanie promowanie retencji wody oraz umożliwienie mieszkańcom do- stępu do obiektów rekreacyjnych. W ramach działań edukacyjnych przy zbiorniku umieszczono poidełko dla ptaków i owadów, a także zamontowano baner informacyjny na temat dobrych praktyk gospodarowania zasobami wodnymi.

Kategoria:

Data: