PPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY MAJAKOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

O projekcie:

Inwestycja obejmowała przebudowę i rozbudo­wę istniejącego budynku mieszkalnego z lat 60 (tzw. typowej kostki) z ada­ptacją części parterowej na pracownię pro­jektową oraz poddasza na część mieszkalną. W ramach projektu przewidziano budowę garażu krytego zielonym dachem oraz realizację ogrodu deszczowego. Zastosowano materiały i technologie pozwalające na osiągniecie standard budynku NF15 oraz budynku zbliżonego do budynku pasywnego. Duże wyzwanie stanowiły wymagania Inwestorów – połączenie obu funkcji budynku tak by były zupełnie niezależne, maksymalne ograniczenie kosztów użytkowania, instalacje systemu inteligentnego budynku, połączenie potrzeb wszystkich użytkowników: pracowników, Inwestorów i ich dzieci oraz zwierząt domowych. Wnętrza oraz użyte materiały odzwierciedlają charakter loftowy połączony z zamiłowaniem Inwestorki do roślinności i zielonych ścian.

W zagospodarowaniu terenu przewidziano retencję wód opadowych, wspieranie bioróżno­rodności poprzez zastosowanie łąk kwietnych, hoteli dla owadów, budek lęgowych i stworzenie ogrodu deszczowego. W tylnej części działki przewidzia­no wykonanie warzywnika i małego sadu w formie permakultury. Większość istniejących nasadzeń wkomponowana została w zaprojektowane przestrzenie. Zaprojektowano również remont bu­dynku rekreacyjnego z tarasem i ogrodem deszczowym.

Ideą projektu było stworzenie przestrzeni nowoczesnej szczególnie ukierunkowane na energooszczędność budynku oraz poszanowanie środowiska. Jednocześnie zaproponowane rozwiązania tworzą funkcjonalne przestrzenie dla wszystkich użytkowników.

Powierzchnia użytkowa: :

412,92 m2

Kubatura brutto: :

1602 m3

Kategoria:

Data: