BUDOWA SALI WIEJSKEJ W MIEJSCOWOŚCI KARMIN

O projekcie:

Inwestycja dotyczyła budowy budynku sali wiejskiej w miejscowości Karmin. Inwesty­cja zlokalizowana jest w miejscowości Karmin na działkach nr ewidencyjny 3/1, 3/2. Przy lokalizacji budynku konieczne było wkomponowanie się w istniejące rekreacyjne zagospodarowanie terenu.

Projekt zakłada wykonanie prostej bryły budynku na rzucie prostokąta, przekrytej dachem skośnym dwuspadowym, krytym blachą. Teren inwestycji leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” oraz strefie ochrony zabytków archeologicznych – projekt uzyskał pozytywne uzgodnienie konserwatora budynku. Budynek o prostokątnym rzucie z dwoma pod­cieniami wyciętymi w bryle w północnych naroż­nikach, gdzie znajdują się wejścia do budynku. Dach dwuspadowy o nachyleniu 35° z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku, przekry­ty panelami dachowymi na rąbek stojący. Kolory­styka elewacji nawiązująca do kolorystyki i mate­riałów wykończeniowych pobliskich budynków – płytki ceglane elewacyjne i jasny tynk.

Funk­cjonalnie budynek został podzielony na 3 części:

  • zaplecze techniczne i sanitarne,
  • sala wielofunkcyjna dla 100 osób,
  • zaplecze kuchenne.

Ideą projektu było stworzenie prostej przestrzeni dla okolicznych mieszkańców, jako miejsce spotkań i integracji. Zadbano o nowoczesny wygląd i rozwiązania techniczne umożliwiające ekonomiczne korzystanie z obiektu.

Powierzchnia użytkowa: :

365,79 m2

Kubatura brutto: :

1812 m3

Kategoria:

Data: