MODERNIZACJA BUDYNKU SALI SESYJNEJ PRZY AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

O projekcie:

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę bu­dynku sali sesyjnej w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania: „Modernizacja budynku Sali sesyjnej przy Al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (Dom Obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

Przebudowie kompleksowej podlegał cały budynek, łącznie z wymianą konstrukcji dachu, pogłębieniem posadzki w części biurowej znajdują­cej się w przyziemiu, wzmocnieniem fundamentów, przebudową klatek schodowych.

 

Budynek objęty planowaną inwestycją został podzielony na części:

  • Pomieszczenia biurowe dla pracowników Urzędu – parter budynku.
  • Pomieszczenia Sali sesyjnej oraz pomieszczenia biurowe – I piętro budynku.

 

Projekt podzielono na etapy:

– projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Miej­skiego Konserwatora Zabytków;

– projekt budowlany będący podstawą do uzyska­nia pozwolenia na budowę;

– projekt wykonawczy wielobranżowy;

– projekt aranżacji wnętrz obejmujący cały budy­nek wraz z identyfikacją wizualną.

Ideą projektu było stworzenie reprezentacyjnego miejsca na potrzeby Urzędu Miejskiego. Ze względu na charakter inwestycji w sali sesyjnej szczególnie zadbano o akustykę i nagłośnienie. Projekt wnętrza został starannie przygotowany pod użytkowników umożliwiając sprawną pracę podczas sesji miejskich. Kolorystycznie nawiązano do Herbu oraz logo miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Powierzchnia użytkowa: :

906,24 m2

Kubatura brutto: :

5947 m3

Kategoria:

Data: