BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

O projekcie:

Projektowany budynek powstał na podstawie wcześniej przyjętego programu funkcjonal­no-użytkowego i został podzielony na części:

  • administracyjną,
  • kuchnia pełna z zapleczem,
  • pomieszczenia wielofunkcyjne,
  • edukacyjną.

Wyzwanie stanowiła niewielka powierzchnia działki jak na tak duże założenie, okoliczne zagospodarowanie oraz istniejąca komunikacja.

W części edukacyjnej znajduje się 12 sal przed­szkolnych dla niemal 300 najmłodszych ostrowian. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami, projekt spełniał wymagania programu „dostępność plus”.Przedszkole to budynek wolnostojący, parterowy składający się z 3 prostopadłościanów w kształcie litery C. Dach budynku dwuspadowy (kąt nachylenia 30°), kryty blachą. Budynek zwrócony elewacją boczną z wejściem głównym równolegle do ulicy. Staroprzygodzkiej (drogi publicznej).Elewacje budynku wykończone tynkiem. Wej­ścia główne zostały wyeksponowane poprzez ko­lorystykę elewacji. Na froncie podświetlone logo przedszkola. Od strony ulicy Staroprzygodzkiej przed wejściem głównym zaprojektowano parking wraz z zielenią i małą architekturą, w tym zadaszo­ne miejsce na stojaki na rowery. Od strony ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano nowoczesny plac zabaw.

Ideą było stworzenie funkcjonalnego przedszkola nr 2 „Jarzębinki”. Nowoczesnej formie odpowiadają nowoczesne rozwiązania zarówno w doborze materiałów, kolorystyki, jak i zastosowanych rozwiązań dot. infrastruktury technicznej. Od kubatury, wnętrza, po zagospodarowanie terenu całość założenia jest złączona tematem przewodnim – jarzębina.

Powierzchnia użytkowa: :

2055,44 m2

Kategoria:

Data: