Zapraszamy do korzystania z zaprojektowanych przez naszą pracownię #tężni w parku miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, w Łodzi czy mini tężnie w Oleśnicy.

Ideą przewodnią rewitalizacji było przywrócenie dawnej funkcji rynku jako głównego placu "miejskiego" w celu uzyskania miejsca spotkań w przestrzeni z wieloma odniesieniami historycznymi i kulturowymi z nowoczesnością. Szczególny nacisk położono na różnorodność funkcji rynku, by z jednej strony zachował charakter miejsca, a z drugiej strony

Projekt powstał i został zrealizowany W ramach inicjatywy lokalnej obejmującej zagospodarowanie terenu publicznego przy ul. Rataja 5, na działce nr ew. 9/5 przy świetlicy osiedlowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski. Ideą zagospodarowania było stworzenie miejsca pożytecznego dla środowiska z estetyczną przestrzenią umożliwiającą wypoczynek i rekreacje dla

Muzeum powstało na przełomie 2004/2005 roku w dawnym dworku Oxnerów w Kuźnicy Grabowskiej. Miejsce wybrano nie przypadkowo, gdyż prof. Marian Falski bardzo często tu bywał jako zięć Oxnerów. Spod jego pióra wyszedł najpopularniejszy polski elementarz, z którego uczyły się czytać całe pokolenia Polaków.

Przedmiotemprojektu byłabudowa przedszkola publicznego w Międzyborzu wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, drogami wewnętrznymi, pożarowymi, chodnikami i parkingami oraz terenami zielonymi. Inwestycja zlokalizowana na działce oznaczonej geodezyjnie nr 597/4.Projekt zrealizowany na zasadzie współpracy za¬projektuj-wybuduj w ramach zadania: „Budowa przedszkola publicznego „BAJKA” wraz ze żłob¬kiem publicznym w

Budynek zlokalizowany w dzielnicy Wrocła¬wia objętej ochroną konserwatorską - I strefa. budynek 2 - kondygnacyjny z płaskim dachem. Wnętrza zaprojektowano dla potrzeb specjalistycznego ośrodka okulistyki klinicznej „Spektrum”. Zadbano, by z jednej strony spełnić wszystkie wymagania prawne – specyficzne dla tego rodzaju inwestycji, lecz również stworzyć estetyczne

Projektowane osiedle to 3 wolnostojące bu¬dynki (4- kondygnacyjne) otoczone młodym pokoleniem drzew, krzewów i pnącej zieleni. Dodatkowo część mieszkań zlokalizowanych na parterze budynków może mieć bezpośred¬ni dostęp do ogródków przydomowych. Budynki w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczone z dachem płaskim.